Careers > เจ้าหน้าที่สต๊อค / Stock Officer

เจ้าหน้าที่สต๊อค / Stock Officer

  Qualifications

  • เพศชาย/หญิง

  • อายุ 23-35 ปี

  • ระดับวุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

  • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

   


  Responsibilities

  • ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายสินค้า

  • ดูแลการติดป้ายฉลาก ราคา

  • คีย์ข้อมูลสินค้าและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย