รายชื่อทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ RubberLand Design Contest
ลำดับ
ชื่อทีม
มหาวิทยาลัย
1
PowerpuffGirl มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
721 V Design มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
กิ่ง ก้าน ใบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
ข้าวต้มมัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
3 ใบเถา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
hope มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
แก๊บ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
Swetty Shallow สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9
RUBBER มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10
ONE HAND จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
HEXIN มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
PZ วิทยาลัยเพาะช่าง
13
kids-dd สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14
Butterfly วิทยาลัยเพาะช่าง
15
Square Mochi Bean Bag มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
Meower มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17
Mysticxy มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18
SIR.PAO มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19
EUI ON THE ROCK มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
BOXBOX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
21
milk วิทยาลัยเพาะช่าง
22
N two A (NAA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
23
LAMP CoMo มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
24
BassBas จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25
Table set วิทยาลัยเพาะช่าง
26
Group มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27
Mademoiselle สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
28
ถั่วแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29
Ploythip มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
30
Team Daisy มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31
T.E.A.M มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32
โบญ่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33
MeBox สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
34
PBG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
35
Multipurpose มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
36
Baby cushion มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
37
mon si ko มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
38
Chance มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
39
BASBAS มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40
buble M,J มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
41
BEDZENSU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
42
VIP มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43
Time To Melt (TTM) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44
TEAM KINEX มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45
Be-ok-Lun มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46
Soslide มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47
MOTTE มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48
spond มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
49
NATHAMON มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50
Tossaporn มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
51
my cat มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคภาคอีสาน
52
happy playground มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคภาคอีสาน
53
pattasit มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
54
Leisure Chair มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
55
oannes team มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
56
อั๋นเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
57
shomebaby มหาวิทยาลัยบูรพา
58
the sit มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
59
ห๊ะ! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
60
KNK มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61
LPK มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
62
มะนาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
63
ASleep มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64
Doctor.NO มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65
fifty thousand สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
66
เบ้นบวย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67
lobster chair มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
68
chair jigsaw มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
69
worm chair มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
70
3KKK มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71
Fuse76 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72
Little Dragon Sommy มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73
Triple Smurfs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
74
sabai มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75
Liga space มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76
PAN PARN มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77
PIN.K มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78
mattress wave for the bedroom มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
79
jada มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80
HANA TEAM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
81
BAOBAO มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82
Shelly team มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83
Team Yestery มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84
ตอนแรกก็ว่าจะตั้งชื่อทีมยาวๆแต่คิดไปคิดมาตั้งสั้นๆดีกว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
85
Flex มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86
Fruit good มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87
Ikonic มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88
The Guz มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89
Flaminko มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90
I'llTryto มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91
ฉันชนะเเน่ๆๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
92
THE BEST OF CHOICE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
93
pildance rubber มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
94
Peerada มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95
โอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
96
Oab kod มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97
KRAMKRAROM มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98
Sailormoon มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
99
O-OVER มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100
FUN FANT มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101
ballphanu มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102
แม่น้องฟู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
103
แปรงสีฝุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104
Your friend มหาวิทยาลัยขอนแก่น
105
NOTHING MORE มหาวิทยาลัยนเรศวร
106
tad maw มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107
Teamreindeer มหาวิทยาลัยขอนแก่น
108
ขอพาราหน่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109
พรทิพย์ แก้วทุย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110
broccoli lab จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
111
Midori มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112
one two three มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
113
PaPerPlg มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
114
CC-COCO มหาวิทยาลัยขอนแก่น
115
One Hundred มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
116
Yo-Cha มหาวิทยาลัยขอนแก่น
117
elastic สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
118
นายประกาศิต อยู่กลิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
119
Turbo Ranger มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
120
Lalida มหาวิทยาลัยนเรศวร
121
MUNJAEW TEAM มหาวิทยาลัยขอนแก่น
122
Double T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
123
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
124
เราจะผ่านวิชานี้ไปด้วยกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
125
Eye Contact มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
126
WEEJOII มหาวิทยาลัยขอนแก่น
127
N.A.S มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
128
coral มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
129
Float มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
130
OhMyLastHope มหาวิทยาลัยขอนแก่น
131
DEP'ON สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
132
FLY TO TAE มหาวิทยาลัยขอนแก่น
133
เอายาง เอารึยาง ..? (Aw Yaang Aw Reu Yaang ..?) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
134
SINGPHILA TEAM มหาวิทยาลัยขอนแก่น
135
ปริปริสตูดิโอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
136
3D มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
137
Kodchakon มหาวิทยาลัยนเรศวร
138
นางสาวชุติกาญจน์ รักเจริญ วิทยาลัยเพาะช่าง
139
Case Case Rubberland มหาวิทยาลัยนเรศวร
140
JIDAKAN มหาวิทยาลัยขอนแก่น
141
aucrush มหาวิทยาลัยขอนแก่น
142
swim มหาวิทยาลัยรังสิต
143
เสือป่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
144
YARANA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
145
Team Phanthi มหาวิทยาลัยนเรศวร
146
warintorn มหาวิทยาลัยนเรศวร
147
mons-eyes มหาวิทยาลัยขอนแก่น
148
Natthmol มหาวิทยาลัยนเรศวร
149
Duiiduii สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
150
Product Desing วิทยาลัยเพาะช่าง
151
Natachon มหาวิทยาลัยนเรศวร
152
P.O.A มหาวิทยาลัยนเรศวร
153
Rubber pinky pinky มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
154
เพื่อนตะวัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
155
เรามีเรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
156
For your future มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
157
Prime Prime มหาวิทยาลัยขอนแก่น
158
Niracha มหาวิทยาลัยนเรศวร
159
Made In Candy มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
160
Made In YamRoll มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
161
Stone Head มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
162
Knit Knit Knit มหาวิทยาลัยนเรศวร
163
LUXKY มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
164
DNCOSMOS มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165
WIEZRAPH มหาวิทยาลัยขอนแก่น
166
P.kanokwan มหาวิทยาลัยนเรศวร
167
เจี๊ยบ เจี๊ยบ เจี๊ยบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
168
BanaBanana มหาวิทยาลัยนเรศวร
169
Teamsunny มหาวิทยาลัยขอนแก่น
170
AB Dinosour มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
171
jaomanud มหาวิทยาลัยขอนแก่น
172
Aphirum Team มหาวิทยาลัยนเรศวร
173
Yaak Gin Saigrok Team มหาวิทยาลัยขอนแก่น
174
Nitchakan มหาวิทยาลัยนเรศวร
175
แม่ใหญ่ (Meayai) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
176
Sleep in มหาวิทยาลัยนเรศวร
177
The alien มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
178
Rub Cycle มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
179
Jumppochinki มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
180
sum studio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
181
JNN 04 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
182
Space มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
183
Sea Life มหาวิทยาลัยขอนแก่น
184
Teamgrob มหาวิทยาลัยขอนแก่น
185
Zapp Der Studio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
186
rubber & friend มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
187
Intira มหาวิทยาลัยนเรศวร
188
C+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
189
Napat มหาวิทยาลัยนเรศวร
190
Aเพรี๊ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
191
INVERTER มหาวิทยาลัยนเรศวร
192
The Fun มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
193
ควันสีขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
194
EasyMatty มหาวิทยาลัยขอนแก่น
195
039 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
196
The Timber มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
197
Team Supicha มหาวิทยาลัยนเรศวร
198
ducking มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
199
Klittika team มหาวิทยาลัยนเรศวร
200
PEEPO มหาวิทยาลัยนเรศวร
201
Kesinee มหาวิทยาลัยนเรศวร
202
APIWAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น
203
BNK48_RUBBERLAND มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
204
New angle team มหาวิทยาลัยขอนแก่น
205
chayakrontadman มหาวิทยาลัยนเรศวร
206
potato มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
207
OAT Sukrit มหาวิทยาลัยนเรศวร
208
Wanwisa มหาวิทยาลัยนเรศวร
209
WU TEAM มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
210
PONGKAN TEAM มหาวิทยาลัยนเรศวร
211
simplm space of rubber มหาวิทยาลัยนเรศวร
212
Caterpillar สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
213
moon moon มหาวิทยาลัยนเรศวร
214
icui4cu มหาวิทยาลัยขอนแก่น
215
TeamLeika Meenuad มหาวิทยาลัยขอนแก่น
216
HexaHive มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
217
Kaowoat มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
218
HELLO FUTURE สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
219
TeamSaeng Chan มหาวิทยาลัยขอนแก่น
220
เซอร์ปา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
221
j316 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
222
Untitled มหาวิทยาลัยขอนแก่น
223
IMPPIIR (อิมพิเออร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
224
หมึกกล้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
225
Sa-byeSa-bye มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
226
PINE APPLE วิทยาลัยเพาะช่าง
227
C6H12O6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
228
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
229
กลุ่มใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
230
Onisukao มหาวิทยาลัยขอนแก่น
231
AUUMAMII Team มหาวิทยาลัยขอนแก่น
232
thefold มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
233
anupan มหาวิทยาลัยนเรศวร
234
szia มหาวิทยาลัยขอนแก่น
235
ORAWAN มหาวิทยาลัยนเรศวร
236
สกลสิทธิ์ วิทยาลัยเพาะช่าง
237
Big Fish มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ
238
RAiKET team มหาวิทยาลัยขอนแก่น
239
jackfrozz วิทยาลัยเพาะช่าง
240
sniksnake มหาวิทยาลัยขอนแก่น
241
parber มหาวิทยาลัยนเรศวร
242
TeamBenjamas มหาวิทยาลัยนเรศวร
243
Buffoo Rubber มหาวิทยาลัยนเรศวร
244
TeamIdealiving สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
245
DUCKLING มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
246
earth สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
247
ปลาใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ
248
ONO มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
249
Your Suport มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
250
nattapong มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
251
TRi-Edge มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
252
Kritsadetc มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
253
สามสหาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
254
อ.สมชาย บอกให้ส่ง วิทยาลัยเพาะช่าง
255
Manee วิทยาลัยเพาะช่าง
256
FUEJIN สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
257
THAI STYLE วิทยาลัยเพาะช่าง
258
นอนน้อยแต่นอนนะ วิทยาลัยเพาะช่าง
259
Boiled sweet Chair วิทยาลัยเพาะช่าง
260
Enjiont สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
261
Nutty สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
262
Team Chanatip Phupraphan วิทยาลัยเพาะช่าง
263
VI วิทยาลัยเพาะช่าง
264
PETTILE สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
265
Mhee Design สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
266
หิวนอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
267
LUENG สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
268
Bento สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
269
Slow it วิทยาลัยเพาะช่าง
270
Tomorrow Day สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
271
Sabay ya วิทยาลัยเพาะช่าง
272
BUSFORMER มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
273
Baria วิทยาลัยเพาะช่าง
274
Pixel มหาวิทยาลัยศิลปากร
275
The pool มหาวิทยาลัยศิลปากร
276
JTM วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
277
KHIT TEAM มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
278
KeAn มหาวิทยาลัยศิลปากร