ประกาศผลรายชื่อผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โครงการ RubberLand Design Contest

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในโครงการ “RUBBERLAND DESIGN CONTEST FUTURE LIVING ปั้นยางให้เป็นงาน”
(การประกาศรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ไม่เรียงตามลำดับคะแนน)


ลำดับ
ชื่อทีม
มหาวิทยาลัย
1
BassBas จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
DEP'ON สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
fifty thousand สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4
Group มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
kids-dd สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6
MOTTE มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
SIR.PAO มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
sum studio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9
Team Idealiving สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10
ปริปริสตูดิโอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง