ประกาศผลรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 ทีม โครงการ RubberLand Design Contest

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบ 20 ทีม ในโครงการ “RUBBERLAND DESIGN CONTEST FUTURE LIVING ปั้นยางให้เป็นงาน”
(การประกาศรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ไม่เรียงตามลำดับคะแนน)


ลำดับ
ชื่อทีม
มหาวิทยาลัย
1
3D มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2
BassBas จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
DEP'ON สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4
fifty thousand สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
Flex มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
Group มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
happy playground มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
8
kids-dd สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9
Mademoiselle สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10
MOTTE มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
PBG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน
12
PETTILE สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13
Shelly team มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
SIR.PAO มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
Square Mochi Bean Bag มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
sum studio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17
Swetty Shallow สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
18
Team Daisy มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19
TeamIdealiving สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20
ปริปริสตูดิโอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง