RUBBERLAND

Loading ...

menu

NEWS & EVENTS

  • Image news 1
  • Image news 1
  • Image news 1
  • Image news 1

รับเบอร์แลนด์ อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราของไทย เปิดตัวโครงการประกวด RUBBERLAND Design Contest

รับเบอร์แลนด์ อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราของไทย นำโดย นายวันจักร โชติชัยชรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านปฏิบัติการ และการบริหารสินค้า รับเบอร์แลนด์ (ที่ 5 จากซ้าย) เปิดตัวโครงการประกวด RUBBERLAND Design Contest

เพื่อค้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ กับโจทย์การสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุโฟมยางพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living ปั้นยางให้เป็นงาน ผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน ณ สยามดิสคัฟเวอรี เมื่อเร็วๆนี้

โครงการ RUBBERLAND Design Contest เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 17-25 ปี ทีมละไม่เกิน 3 คน สามารถกรอกใบสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.thairubberland.com

Previous button BACK