RUBBERLAND

Loading ...

menu

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

  • Image news 1
  • Image news 1
  • Image news 1
  • Image news 1
  • Image news 1
  • Image news 1

รับเบอร์แลนด์ ส่งมอบความสุข แบ่งปันความอบอุ่น เพื่อมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ผ่านโครงการ “เบาะน้อง นอนอิ่ม”

รับเบอร์แลนด์ อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราของประเทศไทย นำโดย นายวันจักร โชติชัยชรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านปฏิบัติการและการบริหารสินค้า นายฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด นายนันทวัฒน์ ซันตาเรล่า ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ รับเบอร์แลนด์ และนาย
พาสิษฐ์ รุ่งอรุณเรืองศรี ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพ พร้อมทีมงานรับเบอร์แลนด์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมภายใต้โครงการ “เบาะน้องนอนอิ่ม” ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ กว่า 60 คน พร้อมมอบเบาะรองนอนยางพาราเพื่อสุขภาพ จำนวน 20 ชุด โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเกสร ประกอบรัก หัวหน้าครูฝ่ายปกครอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมกันส่งมอบความสุข แบ่งปันความอบอุ่นจากใจผู้ให้และสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Previous button BACK