RUBBERLAND

Loading ...

menu

最新动态与促销活动

  • Image news 1
  • Image news 1
  • Image news 1

รับเบอร์แลนด์ ขนขบวนความสุขมาสร้างสีสันในวันเด็กแห่งชาติกับกิจกรรม “Rubber Bubble”

รับเบอร์แลนด์ อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ยางพารา” ของไทย ที่นำเสนอผ่านสื่อผสมเชิงสร้างสรรค์แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย ขนขบวนความสุขมาสร้างสีสันในวันเด็กแห่งชาติกับกิจกรรม “Rubber Bubble” เนรมิตรับเบอร์แลนด์ให้กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ โดยเปิดโอกาสให้เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 135 ซม. เข้าชมฟรี พร้อมร่วมสนุกกับสารพันความรู้เกี่ยวกับยางพาราของไทย ผ่านสื่อผสมเชิงสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็ก “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ในปีนี้อีกด้วย ณ รับเบอร์แลนด์ พัทยากลาง

Previous button BACK